Objednávka

Objednávka

Cena: 1 kategorie 2 000,- Kč bez DPH měsíčně / 2 - 5 kategorií 1 500,- Kč bez DPH měsíčně za každou / 6 a více kategorií 1 200,- Kč bez DPH měsíčně za každou.
Prvotní fakturace probíhá na období min. 3 měsíců.
0Kč / měsíc